Tariqa Psicomotriu, està legalitzat com centre sanitari de Catalunya amb numero de registre E08567657 l’any 2015 i llicencia d’activitat municipal nº 0433642-0 l’any 2010.

Conte amb assegurances obligatòries de responsabilitat civil i de negoci.